poradnik myśliwego / prawo łowieckie


Prawo łowieckieUSTAWA


z dnia 13 października 1995 r.

Prawo łowieckie.

(Dz.U.  z 2002r. Nr 42, poz. 372 i Nr 113, poz. 984 oraz z 2004r. Nr 92, poz. 880, Nr 172, poz. 1802 , Nr 173, poz. 1808)

 W katalogu zostały umieszczone wybrane rozdziały  Ustawy  o  prawie łowieckim.

Polityka Prywatnosci | Prawo łowieckie