poradnik myśliwego / broń myśliwska / broń śrutowa


Broń śrutowa
Broń śrutowa – Powstała w XVIII wieku, jest rodzajem broni strzeleckiej gładkolufowej. Pociski wystrzeliwane z broni śrutowej mają postać stalowych lub ołowianych kul, które uwalniane są w czasie wystrzału, ich liczba waha się od kilku do kilkuset. Broń śrutowa ma niewielki zasięg oraz duży rozrzut, ale jest bardzo skuteczna na bliskich dystansach.

  Broń śrutową można podzielić na:

 • dwulufową (dubeltówki)

   z lufami ustawionymi poziomo (dubeltówki klasyczne)

   z lufami ustawionymi pionowo (boki)

 • jednolufową

   jednostrzałową (pojedynki)

   powtarzalną (strzelby przeładowywane ruchami łoża tzw. pump-action)

   samopowtarzalną (tzw. automaty śrutowe)

Polityka Prywatnosci | Broń śrutowa