poradnik myśliwego / rodzaje polowań / z naganką


Polowanie z nagankąW polowaniach z naganką bierze udział od kilku do dwudziestukilku myśliwych oraz odpowiednia liczba naganiaczy. Polowanie zaczyna się oficjalnym rozpoczęciem. Prowadzący polowanie przeprowadza odprawę, podczas której powiadamia wszystkich, na jaką zwierzynę będą polować oraz przybliża im inne zasady polowania. Polowania zbiorowe z naganką mogą odbywać się na polach (na zające, kuropatwy i bażanty) lub w lasach - na grubą zwierzynę. Każdy myśliwy otrzymuje instrukcję z rozdzielonymi pozycjami do każdego pędzenia. Polowanie odbywa się w miotach, to jest na powierzchniach wielkości od kilkunastu do kilkudziesięciu hektarów. Myśliwi zajmują stanowiska wskazane im przez osobę rozprowadzającą i ustawiają się pod ścianą pędzonego miotu. Naganiacze rozstawiają się po drugiej stronie i po sygnale zaczynają pędzić zwierzynę. Gdy naganka zbliży się na odległość 150 m (w lesie 100 m), powinien rozlegać się drugi sygnał, zakazujący strzelania w miot. Po trzecim sygnale, który oznacza zakończenie pędzenia myśliwi mają obowiązek rozładowania broni. Dopiero po usłyszeniu trzeciego sygnału myśliwi mogą opuścić swe stanowiska. Następnie zbierają strzeloną zwierzynę i udają się do miejsca zbiórki. Po skończonym polowaniu myśliwi zbierają się na uroczystym zakończeniu a upolowana zwierzyna układana jest na pokocie.


Polityka Prywatnosci | Z naganką