poradnik myśliwego / rodzaje polowań / z podjazdu


Polowanie z podjazdu




Polowanie z podjazdu polega na podjechaniu pojazdem (np. konnym) lub podpłynięciu łódką w pobliże interesującej myśliwego zwierzyny. W ten sposób poluje się na jelenie, daniele, sarny, a także lisy i kaczki Podczas takiego polowania myśliwy przemieszcza się po terenie samochodem lub innym pojazdem. Wymaga ona od myśliwego zdecydowania w strzelaniu i dużego refleksu.
Polityka Prywatnosci | Z podjazdu